Amyas (Alonso Espinoso Dominguez '20), Elsa (Kate Yee '20) dismiss a mischevious Angela (Cami Ramirez-Arau '16).

MIT Shakespeare Ensamble

Amyas (Alonso Espinoso Dominguez '20), Elsa (Kate Yee '20) dismiss a mischevious Angela (Cami Ramirez-Arau '16). MIT Shakespeare Ensamble