MIT students (left to right) YingHsuan Lin ’10, William B. Yee ’10, Cheuk L Leung ’10, Chun-Kai Wang ’12, Jia X. Wu ’10, and Yu-Ju Chiu ’11, posed in front of the “Lovers’ Bridge” this July in Taichung, Taiwan.

William B. Yee—The Tech

MIT students (left to right) YingHsuan Lin ’10, William B. Yee ’10, Cheuk L Leung ’10, Chun-Kai Wang ’12, Jia X. Wu ’10, and Yu-Ju Chiu ’11, posed in front of the “Lovers’ Bridge” this July in Taichung, Taiwan. William B. Yee—The Tech